Skarżysko-Kamienna, ul. Ponurego 178         +48 606 431 696         ksiegowa@ep-kancelaria.pl
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie zryczałtowanej ewidencji przychodów
  czyli:

  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR,
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzenie rejestrów Vat oraz rozliczanie podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie podatków zeznań rocznych,
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa , m.in.:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych,
  • prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych

Jeśli w powyższej ofercie naszej Kancelarii, nie znaleźli Państwo usługi jakiej potrzebujecie od profesjonalnego biura rachunkowo-księgowego, po prostu zapraszamy do kontaktu, w każdej sprawie postaramy się pomóc i znaleźć rozwiązanie.

Kontakt

Kancelaria Księgowa
dr Edyta Piątek Sp. z o.o.

ul. Ponurego 178

26-110 Skarżysko-Kamienna


Kielce

ul. Starodomaszowska 20, 

Kierownik Biura: 

            Agnieszka Anioł 

       kielce@ep-kancelaria.pl 

       +48 535 352 275


Skarżysko-Kamienna

ul. Sokola 4 (SDH Bartek),
Kierownik Biura:  

            Anna Bukowicz 

        skarzysko@ep-kancelaria.pl 

       +48 500 064 786